Skip to content Skip to footer

Học tập + Lưu trữ kinh nghiệm

Cách tìm nhanh:

Nếu muốn tìm hiểu hoặc mắc lỗi gì thì các em bấm tổ hợp phím: Ctrl + F => Hiện ra một thanh tìm kiếm.
Sau đó nhập từ khóa nội dung mà mình tìm kiếm vào. ví dụ: tu bep thì nó sẽ hiện ra nhanh cho các em tìm

Ngoại thất

https://www.arqui9.com/
https://www.loomn.de/
https://www.minmud.co.uk/
https://www.lemonsbucket.com/en/
https://darstellungsart.com/
https://walktheroom.com/
https://aesthetica.studio/
https://www.ar3d.net/
https://www.mir.no/
https://www.alivestudios.com.au/3d-rendering
https://volumevision.com.au/
https://pixelfocus.com.au/


Máy 1 (Chính):
\\192.168.10.27
N2QFARM1-1989PC

Máy 2:
\\192.168.10.213
N2QFARM1-1989PC

Máy 3:
\\192.168.10.12
N2QFARM1-1989PC

H:\35. Anima

3dteam@n2qstudio.com
65.EeViMiCKwpVD